הרשות לפיתוח הגליל
לאתר הרשות לפיתוח הגליל

חבילת הטבות לעוברים לגליל

הנוהל חל גם על שנת 2015
הפרויקט לסבסוד שכר דירה בגליל יצא לדרך ומשפחות רבות כבר נרשמו.
מאות משפחות מידי שנה יזכו בסבסוד שכר דירה של עד 1,200 ₪ מידי חודש*

על פי רוב, גובה שכר דירה של זוגות צעירים מעצב את אחוז החיסכון שלהם מתוך סך ההכנסות ומכתיב את קצב ההתקרבות אל רכישת הדירה הנחשקת. יעדה של המדינה להגדיל את כמות המתיישבים בגליל ובנגב הוביל ליוזמה חדשה: השתתפות בשכר דירה. רוכשי דירה ראשונה בהתיישבות העירונית והמקומית בנגב ובגליל זכאים להטבה משמעותית בתשלום שכר הדירה במשך תקופה של עד שנתיים. ההטבה מיועדת עבור צעירים אשר רוכשים דירה בנגב ובגליל, והחל מעכשיו הם אינם צריכים לשלם שכר דירה מלא במקביל למשכנתא, בזמן שהם ממתינים למעבר לביתם החדש.

כך, ביוזמת המשרד לפיתוח הנגב והגליל, יזכו מאות משפחות מדי שנה בסבסוד שכר דירה בסכום של עד 1,200 שקלים מדי חודש. הטבה זו מצמצמת משמעותית את ההוצאה המרכזית של זוגות צעירים ומגדילה באופן ניכר את הפער בין ההוצאות הנלוות למגורים במרכז, לבין ההוצאות בערי הגליל והנגב. בכך, לא רק שנחסכות מזוג שעובר לגור בנגב או בגליל העלויות הגבוהות של מגורים במרכז, אלא גם מתוך העלות הנמוכה יחסית, מקבל הזוג השתתפות משמעותית בהוצאות.

   המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל שמו להם למטרה לעודד הגירה חיובית ממרכז הארץ ליישובי הגליל, ומניעת הגירה שלילית מיישובים אלו. תנופת הפיתוח בגליל תלויה בעידוד ההתיישבות ליישובי הגליל. עלויות הדיור הגבוהות במרכז הארץ, יוצרות מציאות בה תושבים רבים מחפשים אפשרויות דיור זולות אך בו זמנית גם איכותיות. הנוהל המוצג להלן מהווה את אחד מהכלים המופעלים על ידי המשרד למטרת עידוד ההתיישבות ביישובי הגליל.
בהתבסס על סעיף מספר 4 בהחלטת ממשלה מס' 147בנושא תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, והרשות לפיתוח הגליל מפרסמות בזאת נוהל להשתתפות בשכר דירה, בהתיישבות העירונית (ערים ומועצות מקומיות)בגליל, על מנת לעודד הגירה להתיישבות העירונית ולחזק את ההתיישבות העירונית בגליל. הנוהל יופעל באמצעות הרשות לפיתוח
הגליל.    
  • לצפייה והורדת נוהל השתתפות בשכר דירה לחצו כאן
   
  • לצפייה בתנאי הסף וטופס בקשה להשתתפות בשכר דירה לחצו כאן

 

 

סגור חלון